Hopp til innhold

Fagartikkel

Holdbarhetsdato

Merking av næringsmidler med holdbarhetsdato gjøres ut fra to ulike hensyn, nemlig helse og kvalitet. Det er derfor vi også har to ulike former for holdbarhetsmerking: «siste forbruksdag» for lett bedervelige næringsmidler og «best før» for mat som ikke er lett bedervelig.

LK20LK06
Datomerkede melkekartonger. Foto.
Oppbevaring av matvarer i kjølerom. Foto.

For at holdbarhetsdatoen oppgitt på matvaren skal være gjeldende, er det en forutsetning at matvaren oppbevares som oppgitt på pakningen. Lett bedervelige matvarer må f.eks oppbevares kaldt, mellom 0–4 grader.

Når produsenten fastsetter holdbarhetsdato, gjøres det ut fra hensyn til råvarer, produksjonsmetode, forhold rundt transport, oppbevaring og omsetning. Datoen skal være den datoen varen beholder sine spesifikke egenskaper til om man følger de oppgitte kravene til oppbevaring når pakningen er uåpnet.

Dersom det er nødvendig for holdbarheten, skal produktet ha opplysninger om oppbevaringsbetingelser. Når du har kjøpt matvaren, er det du som har ansvaret for at maten behandles slik som forutsatt ved fastsettelse av datoen.

«Siste forbruksdag …»

Lett bedervelige matvarer er merket med «siste forbruksdag» og skal alltid ha en angitt oppbevaringsmåte. Datomerkingen er oftest satt ut fra mikrobiologiske hensyn. Det vil si at etter den datoen kan mikroorganismer i maten gjøre deg syk dersom du spiser produktet. Matvarer merket med siste forbruksdag kan ikke omsettes etter at datoen er gått ut.

Forholdsregler for å unngå bedervet mat

Etter at du som forbruker har kjøpt en vare, er det viktig at du behandler varen slik at du unngår fare for at maten skal bli bedervet. Forholdsreglene består kort oppsummert i å begrense formering av mikroorganismer, å begrense tilførsel av mikroorganismer og å drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismene.

 1. Begrense formering av mikroorganismer

  Mat som er lett bedervelig, må oppbevares etter anvisningen på pakken. Datoen som er satt, er fulgt av informasjon om oppbevaringsbetingelser. Det er viktig å huske at dersom du ikke følger denne anvisningen, kan det påvirke produktets holdbarhet. Dersom du lar melka eller kjøttdeigen ligge lenge i romtemperatur, vil det endre holdbarheten på produktet. Oppbevaringsbetingelsene påvirker nemlig hvor raskt mikroorganismene utvikles. Lav temperatur hemmer utviklingen av mikroorganismer.



 2. Begrense tilførsel av mikroorganismer

  Du kan selv tilføre produkter mikroorganismer ved håndtering av maten. Hvis du bryter innpakningen til et helt kjøttstykke og deler det opp i mindre biter, vil holdbarhetstiden på produktet bli kortere.

  For å redusere tilførselen av mikroorganismer under matlagingen er det viktig med god kjøkkenhygiene, for eksempel ved å holde rå og ferdig mat atskilt og ved å holde kjøkkenredskap rene. Videre er det viktig med god håndhygiene slik at man ikke tilfører maten mikroorganismer via egne hender. All tilførsel av mikroorganismer vil gjøre holdbarhetstiden kortere.



 3. Drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismene

  Oppblomstring av bakterier kan reduseres gjennom å varmebehandle produkter, slik at antall mikroorganismer som finnes i produktet, reduseres. Dersom du har stekt kjøttkaker av en kjøttdeig hvor datoen går ut samme dag, vil kjøttkakene være holdbare i noen dager til om de oppbevares kjølig.

«Best før …»

Andre matvarer enn lett bedervelige skal merkes med «Best før ...» eller «Best før utgangen av ...».

Holdbarhetsmerking av matvarer som ikke er lett bedervelige, skal først og fremst gi opplysning om hvor lenge varen holder seg uten å tape kvalitet eller andre spesifikke egenskaper, for eksempel smak eller vitamininnhold. Hvis det er nødvendig med en bestemt oppbevaringsmåte for at kvaliteten skal holde seg uforandret, skal datoangivelsen følges av en angivelse av oppbevaringsmåte, for eksempel «oppbevares mørkt». Lys kan påvirke kvaliteten til enkelte produkter, for eksempel smak og vitamininnhold.

Varer merket med «Best før»-dato kan fortsatt selges/frambys etter at datoen er gått ut, dersom varen fremdeles har akseptabel kvalitet. Det er selger som har ansvar for at produktet holder forventet kvalitet.

Oppsummering: Må all mat kastes etter at holdbarhetsdatoen er gått ut? Mat som er merket med «Siste forbruksdag ...», kan spises etter fastsatt dato, men det er da den enkelte forbrukers eget ansvar å vurdere om maten er spiselig. Mat som er merket med «Best før...», kan derimot både selges og spises etter fastsatt dato uten risiko for helseskader.

Faktaark: Faktaark om holdbarhet

Filer

 • Faktaark om holdbarhet (PDF)
Åpen eggekartong med egg. Foto.

Varer merket med best før-dato kan ha en akseptabel kvalitet også etter denne datoen. Bruk sansene til å se, lukte og smake før du eventuelt kaster matvaren. Norske egg er like gode og like trygge å spise i flere måneder etter at de har «gått ut på dato», bare eggene oppbevares kaldt.

Sist oppdatert 23.03.2020
Skrevet av Mattilsynet

Læringsressurser

Mikroorganismer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?