Hopp til innhold

Fagartikkel

Dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning

I faget yrkesfaglig fordypning har du som elev plikt til å dokumentere arbeidet ditt underveis. Det er bestemt i en egen forskrift fra Utdanningsdirektoratet. Du trenger ikke dokumentere timer som brukes til fag med en egen læreplan, for eksempel fellesfag.

LK20LK06
Person som skriver på laptop. Foto.

Utgangspunktet for dokumentasjonen i yrkesfaglig fordypning er de kompetansemålene du velger å fordype deg i. Det er ut fra disse målene du skal dokumentere hvordan du planlegger og gjennomfører arbeidet, og hva du erfarer og lærer.

Loggskriving

Du bør skrive logg hver dag. I loggboken kan du beskrive hvordan du har arbeidet med målene dine. Det kan for eksempel være at du har arbeidet med et mål om kommunikasjon. Da kan du beskrive hvordan du konkret trente på kommunikasjon i en aktuell situasjon. Du kan skrive om det du har lykkes med gjennom arbeidsdagen, og om det du har opplevd som utfordrende eller vanskelig. Du bør tenke gjennom og beskrive hvorfor du eventuelt opplevde noe som særlig utfordrende, eller hvorfor en vanskelig situasjon oppstod.

Refleksjon over egen praksis

Når du dokumenterer arbeidet ditt på denne måten, reflekterer du over det du gjør på arbeidsplassen. Refleksjon handler om å tenke etter og å stille seg selv spørsmål. Gjennom å reflektere får du innsikt i hva du mestrer bra, og hva du trenger veiledning eller mer trening i. Kunne noe ha vært gjort annerledes, eller er du fornøyd med hvordan du har utført arbeidsoppgavene dine? Gjennom arbeidsdagen vil du av og til oppleve noe som gjør spesielt inntrykk. Du lærer også mye av å reflektere over og skrive om det.

Dokumentasjon av eget arbeid

Å skrive logg er en ganske vanlig form for dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning. Andre måter å dokumentere arbeidet ditt på kan være å lage en skriftlig rapport om noe du har fordypet deg i. Dette kan for eksempel være en kartleggingsundersøkelse eller en spørreundersøkelse. For at du skal kunne vise dokumentasjonen din fram for andre, er det viktig at du er spesielt oppmerksom på taushetsplikten. Du skal ikke skrive navn eller oppgi personlige og private opplysninger om personer du møter. Husk at det er situasjonene du opplever, som skal være hovedsaken i det du skriver om, ikke hvem personene i situasjonen er.

Gjennom å dokumentere i yrkesfaglig fordypning lærer du deg betydningen av å dokumentere. Du blir bevisst på din egen læring og hvordan du utfører arbeidsoppgavene dine. Dette bidrar til faglig kvalitet på de tiltakene du setter inn, noe som blir forventet av deg i din videre yrkesutøvelse. Derfor er det veldig viktig at du allerede nå trener på å innarbeide gode rutiner for dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning.

Utfordringer til deg

  1. Hva sier forskriften om dokumentasjon i faget yrkesfaglig fordypning?
  2. Hva er en logg?
  3. Hva kan du lære av å dokumentere i faget yrkesfaglig fordypning?
  4. Hvem har ansvaret for å ta vare på den dokumentasjonen du utarbeider i faget?
  5. Hvorfor må du være ekstra oppmerksom på taushetsplikten når du dokumenterer i dette faget?
Sist oppdatert 30.01.2020
Skrevet av Lene Fossbråten

Læringsressurser

Lover og regelverk