Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Med rett til å kapre

For 200 år siden var Kristiansand Norges kaperhovedstad. I løpet av en sjuårsperiode ble 300 utenlandske skip bordet av bevæpnede sørlendinger, mannskapet tatt til fange og lasten beslaglagt og solgt på auksjon.

Dokumentarfilmen Med rett til å kapre (2013) er en dramatisert beretning om kapervirksomheten på Sørlandet under Napoleonkrigene, kommentert av norske og britiske historikere.

Kildeoppgave

Filmen varer i én time. Elevene bør se minimum de første 35 minuttene. Les også de relaterte fagtekstene Danmark-Norge i krig Nød og uroligheter Lov og rett i kaper- og prisesaker

Oppgave 1

 1. Napoleonskrigene danner bakteppet for kapervirksomheten i Norge på 1800-tallet. Hvilke parter sloss mot hverandre i denne krigen?
 2. 1807 er et viktig årstall i dansk-norsk historie. Hva skjedde dette året ved Københavns red?
 3. Hvordan forklarer filmen årsaken til det som skjedde?
 4. Hvilke konsekvenser fikk det for Norge, og spesielt for folk på Sørlandet?
 5. Beskriv hvordan levekårene var i Norge i 1813.
 6. Hva var årsaken til at det var slik?
 7. Hvilke konsekvenser fikk det?

Oppgave 2

I filmen sier den fiktive kaperkapteinen at han ikke hadde noe valg, siden folk sultet. Filmen viser scener der folk livnærer seg på bark og mose, og scener der døde mennesker blir begravd.

Kilde

 1. Studer statistikken fra Statistisk sentralbyrå over Folkemengdens bevegelse 1735-2015. Lag en grafisk framstilling i Excel i form av et søylediagram som viser folketallsutvikling og dødelighet i årene 1795 til 1820.
 2. Hva kan du lese ut av disse tallene?
 3. Underbygger de påstanden i filmen?
 4. I følge nettsidene til Kristiansand kommune var befolkningsutviklingen i Kristiansand i perioden 1801 til 1825 som følger:
  - 1790 - ca. 3600 innbyggere
  - 1801 - ca. 4816 innbyggere
  - 1815 - ca. 7190 innbyggere
  - 1825 - ca. 7486 innbyggere
  Hvordan vil du forklare at befolkingsutviklingen i Kristiansand ikke følger den generelle befolkningsutviklingen i Norge i denne perioden?

Oppgave 3

 1. I filmen kommer det også fram at næringslivet på Sørlandskysten ble hardt rammet av handelsblokaden. Hvilke næringer ble spesielt hardt rammet?
 2. Det var stor internasjonal skipstrafikk rett utenfor sørlandskysten. Hvorfor var østersjøtrafikken spesielt viktig for britene?

Oppgave 4

 1. Forklar begrepene kaper og prise.
 2. Hva var et kaperbrev?
 3. Hvordan var priseretten bygd opp, og hvilke oppgaver hadde den?
 4. Priseretten i Kristiansand behandlet langt flere saker enn de andre priserettene i Norge. Hva er forklaringen på det?
 5. Hva slags varer ble auksjonert bort til høystbydende?
 6. Hvem fikk inntektene av prisen?

Oppgave 5

 1. I filmen brukes begrepene kaper, sjørøver og pirat. Forklar forskjellen på disse begrepene.
 2. Hvem tjente mest penger på kapervirksomheten?
 3. Mange i samtida var skeptiske til kapervirksomheten. Nevn eksempler på personer som kritiserte kaperfarten, og forklar hva denne skepsisen bunnet i.

Oppgave 6

Piratvirksomhet har i alle år vært en trussel mot internasjonal skipsfart. I dag er trusselen størst utenfor kysten av Somalia og Vest-Afrika.

 1. Hvilke likhetstrekk er det mellom disse aksjonene og kapervirksomheten på sørlandskysten på 1800-tallet?
 2. I filmen brukes begrepene kaper, sjørøver og pirat. Forklar forskjellen på disse begrepene.
 3. Hvorfor omtales ikke angrepene mot internasjonal skipstrafikk utenfor kysten av Afrika som kapervirksomhet?
 4. Hvordan har Norge reagert på denne virksomheten?

Relatert innhold

Den britiske blokaden av skipstrafikken mellom Norge og Danmark resulterte i matmangel, dyrtid og sosialt opprør.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 18.12.2017

Læringsressurser

Napoleonskrigene

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell