Hopp til innhold

Historisk materiale

Giftmordene i Øyestad 1769

Denne oppgaven handler om noe som hendte for snart 250 år siden. Historien er sann, og det kan de historiske primærkildene vitne om. Saken rystet lokalbefolkningen i Øyestad så mye at det fortsatt går historier om den, og forfatteren Gabriel Scott brukte den som utgangspunkt for sin roman Jernbyrden

Berthe og Alet planlegger mord. Foto.

Berthe forteller Annes hemmelighet videre til Alet (fra filmen Anne & Alet)

Her får du sjansen til selv å finne ut hva som skjedde, og hvordan det gikk med de mistenkte i saken.

Oppgave 1 – Kildetolkning

Denne oppgaven går ut på at du skal velge korrekt svar på en rekke påstander. Du finner kildene under oppgaven.

For å gjøre det lettere for deg har vi transkribert kildene. Det vil si at vi har oversatt den gotiske håndskriften til den latinske vi bruker i dag, men at de opprinnelige ordene og stavemåten er bevart.

a. Les gjennom de fire kildene nøye.
Om du synes det blir for mye tekst, konsentrer deg først og fremst om de uthevede feltene i kildene.

b. Fyll ut rett påstand ved hjelp av kildene:

c. Se gjennom kildene en gang til, og svar så på følgende spørsmål:

  • Ble kvinnene rettferdig dømt, synes du? Begrunn svaret. I tillegg til egne synspunkter, ta gjerne utgangspunkt i argumentene for og imot som du finner i de to første kildene.
  • Høyesterett bestemte seg for å skjerpe Anne og Alets dom til skrekk og advarsel (hvorfor kan du se i «3 korte fakta om rettssystemet i Norge» i spalten til høyre). Hva ble den skjerpede straffen? Tror du det virket for eller mot sin hensikt med datidens strenge straffer?

Kilder oppgave 1


Hvordan ser en historisk kilde ut?

3 fakta om rettssystemet i Norge på 1700-tallet

Oppgave 2 – Film og diskusjon

Vi skal nå konsentrere oss om dokumentarfilmen Anne & Alet som er basert på drapene i Øyestad. Vi anbefaler at du ser filmen i sin helhet for å få hele historien rundt søstrene og kusina. Se lenke til filmen lenger nede i artikkelen

Konsentrer deg om de tre utvalgte scenene fra filmen.

Filmene er interaktive videooppgaver. Det betyr at du svarer på spørsmålene underveis mens du ser på filmen. Når filmen tar en pause, klikker du på det lilla ikonet øverst til venstre. Filmen fortsetter når du har svart på oppgaven.

Drøfting:

a. Hvorfor tror du denne saken har fasinert folk i 250 år? Begrunn svaret.

b. Etter å ha studert de historiske kildene og filmen, hvilket inntrykk sitter du igjen med av søstrene og kusina deres? Synes du synd på dem, eller fortjente de straffen de fikk?

c. Hva synes du om straffesystemet på 1700-tallet? Burde vi fortsatt ha dødsstraff i Norge i dag? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Kilder oppgave 2

Hele filmen:

Anne & Alet - Giftmorderne fra Arendal

Filmklipp - tre scener:

Gratulerer, du har nå klart å tolke primærkilder fra 1700-tallet!

Om du har lyst til å vite hvordan det gikk videre med jentene etter at endelig dom falt, kan du lese artikkelen «Henrettelsen av Anne og Alet 1771» som du ser under «Relatert innhold». Eventuelt kan du se hele dokumentarfilmen fra Hergel film.

Sist faglig oppdatert 06.12.2018
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Sosiale forhold 1500–1800

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell