Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha oversikt over handelsforholdene i Norge på 1700-tallet
  • vite hva et handelsprivilegium er
  • vite hvilke varer som ble eksportert fra de forskjellige landsdelene
  • forstå hva kilder som toll- og skipsanløpslister kan fortelle oss om samfunnet på 1700-tallet