Hopp til innhold

Historisk materiale

Eksport av trelast

I denne oppgaven skal du først forklare handelen med trelast, før du skal bruke tollister for å finne ut mer om trelasteksporten.

LK06
Arendal sett fra sjøsiden med havna med flere typer små og store båter. Litografi.

Oppgave

Kilde

Tollistene: Varelister norske tollsteder

  1. Beskriv hvordan handelen med trelast forandret seg fra tidlig på 1500-tallet til seint på 1700-tallet.
  2. Med utgangspunkt i tollister for havna nærmest der du bor, finn ut hvor mange ulike typer trelast som ble eksportert, og til hvilke land trelasten ble eksportert.
Sist oppdatert 09.10.2017
Skrevet av Ragnhild Hutchison
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800