Hopp til innhold

Historisk materiale

Innføring til norske havner

Bruk toll- og skipsanløpslistene til å svare på spørsmålene nedenfor. Ta utgangspunkt i den havnen som var nærmest ditt nærområde.

Christiania Havn i 1800. Trykk.

Oppgave

Kilder: Historiske toll- og skipsanløpslister: Toll-listene

Historiske toll- og skipsanløpslister: Skipsanløpslistene

Tips til andre kilder:

  1. Finn ut hvilke land og havner som ditt lokale tollsted handlet med. Endret det seg over tid, og i så fall hvordan?

  2. Hvilke varer var de viktigste som ble ført inn og ut?

  3. Forklar endringene med utgangspunkt i økonomiske, politiske og sosiale forhold.

  4. Velg en kaptein, og se om du kan følge handelsruten hans. Kan du finne ut mer om ham gjennom andre kilder?

Sist faglig oppdatert 10.10.2017
Skrevet av Ragnhild Hutchison
Rettighetshaver: Norsk lokalhistorisk institutt

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell