Hopp til innhold

Oppgave

Fra jegersamfunn til jordbrukssamfunn

Oppgaver om overgangen fra jeger- og sankersamfunnet til jordbrukssamfunnet i førhistorisk tid. Du bør ha lest det relaterte fagstoffet før du svarer på spørsmålene.

Egyptisk jordbruk, fra gravkammeret til Sennedjem, 1200 f.kr. Maleri.

Oppgave 1 Overgangen til jordbruk

  1. Diskuter i grupper: For oss i dag er det selvsagt at frøet fra en plante spirer og blir til en ny plante av samme slag. Likevel er det vanskelig å si om dette var en ny oppdagelse ved overgangen til jordbruk. Var dette noe folk ikke hadde skjønt tidligere, og så plutselig oppdaget de det for 10 000 år siden? Eller hadde folk kjent til prinsippene for naturens fruktbarhet, men ikke kommet på ideen om (eller orket) å planlegge og gjennomføre jordbruk og husdyrhold? Kan det være andre årsaker til at man på dette tidspunktet plutselig begynte med jordbruk og husdyrhold?
  2. Finn ut: Spesialisering er et begrep som dukker opp med overgangen til jordbruk. Finn ut hva som menes med dette, og hvorfor det er et viktig begrep

Oppgave 2 Pengeøkonomi

Jordbruksoverskuddet la grunnlag for yrker og en pengeøkonomi

  1. Selv under de tidlige sivilisasjonene måtte man betale skatt, akkurat som i dag. Hva tror dere skattepengene ble brukt til da – og hva brukes de til nå?
  2. Hvorfor fikk vi pengeøkonomi på denne tiden?

Oppgave 3 Påvirkning på naturen

  1. Hva slags påvirkning hadde jeger/sanker-samfunnene på naturen sammenliknet med jordbrukssamfunnet?
  2. Med tanke på det dere nå har lest om disse tidlige samfunnene; ville dere levd som jegere/sankere eller jordbrukere? Hvorfor mener dere dette?
Sist faglig oppdatert 11.09.2017
Skrevet av Eva Bratvold og Magnus Sandberg
Rettighetshaver: Sandberg KANALT

Læringsressurser

Tidlige samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter