Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne definere globalisering i historisk sammenheng
  • vite hvorfor Nederland ble ansett som en økonomisk stormakt
  • ha kjennskap til handelskompanier
  • vite hva trekanthandelen var