Hopp til innhold

Oppgave

Konsekvenser av oversjøisk ekspansjon

Hvilke konsekvenser fikk den oversjøiske ekspansjonen for forholdet mellom europeere og innbyggerne på de ulike kontinentene?

LK20LK06
Mange mennesker i en stor klynge, noen til fots og noen til hest. I midten av bildet sitter en mann i hvite og røde klær på en trone som blir båret av fire undersåtter. En svartkledd mann på hest retter et sverd mot ham. Maleri.

Maleri av inkaenes siste keiser, Atahualpa, som tas til fange av den spanske conquistadoren Francisco Pizzarro i 1532.

Oppgave

Les først fagstoff om oversjøisk ekspansjon til forskjellige kontinenter.

  1. Gjør rede for når og hvor de europeiske statene gjorde sine oversjøiske oppdagelser.
  2. Velg et av kontinentene og diskuter konsekvensene av kontakten både for europeerne og de som ble "oppdaget".
Sist oppdatert 18.11.2020
Skrevet av Ragnhild Hutchison
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Oversjøisk ekspansjon