Hopp til innhold

Fagartikkel

Amerika

Det var på det amerikanske kontinentet at europeernes erobringer fikk størst, og mest umiddelbare, konsekvenser. Møtet mellom Europa og de amerikanske samfunnene resulterte i utsletting av store deler av kontinentets befolkning.

LK20LK06
Christofer Columbus blir møtt av innfødte som kommer med gaver til ham. Illustrasjon.

Christofer Columbus ankommer øya Hispaniola i det karibiske hav.

Millioner døde

Vi mangler gode kilder for å si noe sikkert om størrelsen på Amerikas befolkning, men den blir anslått til å ha vært mellom 30 og 60 millioner da Columbus kom til kontinentet omkring 1500. I løpet av kort tid var flere millioner av dem døde. De beste kildene vi har, gjelder Mexico. Der ble det registrert 17 millioner indianere i 1532. Noen tiår seinere var det bare 6,3 millioner. Vel 200 år seinere, i 1770-årene, var det 1,9 millioner indianere igjen. Dødeligheten antas å ha vært den samme i resten av Amerika.

Sykdommer

Årsaken til den høye dødeligheten var at europeerne brakte med seg sykdommer som indianerne ikke hadde noen motstandskraft mot. Forfedrene til indianerne hadde krysset over til kontinentet mange tusen år tidligere, og siden hadde de vært isolert. I Europa, og over hele det eurasiske kontinentet, var folk blitt utsatt for sykdommer som forkjølelse, kopper og annet, slik at de hadde opparbeidet seg en viss immunitet. Indianerne hadde ingen slik immunitet, og konsekvensen var dødelig.

Mennesker med kroppen dekket av kopper. Illustrasjon.

Azteker-tegning fra 1500-tallet av ofre for kopper.

Den store dødeligheten fikk også store konsekvenser for indianersamfunnene. Sykdommene rammet både fattig og rik, mektige og slaver. Slik forsvant også hele samfunn. Landsbyer ble forlatt fordi det ikke lenger var nok folk til å dyrke jorda. Europeerne møtte derfor liten eller ingen motstand, og de måtte i praksis bygge opp nye europeiske samfunn.

Ressurs

For de europeiske landene var samtidig Amerika en ressurs. Ikke bare kom det etter hvert mye varer derfra, men det ble også et sted man kunne sende deler av den voksende europeiske befolkningen til. Siden de nye koloniene lenge var avhengig av forsyninger fra moderlandene, ble de også viktige markeder for vareproduksjonen i de europeiske landene.

Sist oppdatert 13.11.2020
Skrevet av Ragnhild Hutchison
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Oversjøisk ekspansjon