Hopp til innhold

Oppgave

Kristningen av Norge

Les fagstoff om innføringen av kristendommen i Norge og reflekter over hvordan dette påvirket samfunnet.

LK06
Detalj av Kulisteinen fra Kuløy. Runesteinen beskriver kristningsprosessen i Norge. Foto.

Oppgave

  1. Skriv en kort tekst der du reflekterer over hvordan innføringen av kristendommen påvirket samfunnet. Tenk spesielt på hva som forandret seg, og hva som forble det samme.
  2. Hvordan var kristningen av Norge preget av både brudd og kontinuitet?
Sist oppdatert 02.10.2017
Skrevet av Annikken Johansen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Middelalderen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale