Hopp til innhold

Oppgave

Om vennskap i «Håvamål»

I eddadiktet «Håvamål» står det mye om vennskap, noe som viser hvor viktig denne typen bånd mellom mennesker var.

Tegning som viser det norrøne verdensbildet. Illustrasjon.

Yggdrasil

Oppgave

Her er et utdrag fra diktet:

Veit du ein ven

som vel du trur,

og du hjå han fagnad vil få:

gjev han heile din hug

og gåva ei spar,

far og finn han ofte.

Hva sier dette verset om hvordan man skal skaffe seg gode venner?

Sist faglig oppdatert 02.10.2017
Skrevet av Annikken Johansen
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Middelalderen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale