Hopp til innhold

Historisk materiale

Dronning Margretes valgbrev 1388

Du skal nå få studere en ekte historisk kilde fra norsk senmiddelalder. Den er et bevis på at en hendelse i fortiden faktisk fant sted og er derfor en verdifull brikke i det som utgjør vårt lands forhistorie som har formet oss til dem vi er i dag.

Dronning Margretes valgbrev1388
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Først skal vi studere selve kilden. Altså hvordan den ser ut og hva som gjør den spesiell i forhold til viktige dokumenter skrevet i dag. Først skal du se på bilder med enkle påstander om middelalderdokumenter. Velg fullskjerm for å se nærmere på bildene.

Svar så på spørsmålene for å se om du har fått med deg hva som er typisk for middelalderens dokumenter.

Oppgave 2

Nå skal vi se mer på selve innholdet i dokumentet. Les kilden, og svar så på spørsmålene.

Kilde: Kilde: Dronning Margretes valgbrev 1388

 1. I begynnelsen av den uthevede delen av teksten står «..fru Margareta, med Guds nåde Norges og svears dronning og rett arving og fyrstinne til riket i Danmark..» Dette dokumentet ble skrevet året før den svenske adelen valgte henne til «mektig frue og rett husbond» av Sverige. Hvordan kan da det norske riksrådet likevel kalle henne svears dronning?
  Tips:
  Du finner svaret i artiklene 1380-maktkorridorene og 1388-maktkorridorene.

 2. De som skrev brevet på vegne av Norge og dets innbyggere, lovte dronning Margrete troskap og lydighet. Men hva lovte hun dem i gjengjeld?
 3. Hvilken grunn oppgir det norske riksrådet for å velge Margrete til Norges dronning?

 4. Når og hvor ble dokumentet skrevet/datert?

 5. Under dokumentet henger det en rekke segl. Flere av dem har dessverre gått tapt, men vi kan se strimlene de hang i. Vet vi navnene og titlene på de som signerte / hang sine segl på dokumentet? Nevn minst fire av medlemmene i det norske riksstyret. Hvilken tittel hadde de?
  Tips: Her må du nok lete utenfor det uthevede feltet i oversettelsen.

Oppgave 3

Svar kort med egne ord på spørsmålene under. Samarbeid gjerne med en annen elev.

 1. Hvorfor tror du er det viktig å ta vare på gamle dokumenter fra fortiden slik som middelalderdokumentet vi har studert i oppgavene ovenfor? Gi minst to begrunnelser.
 2. Riksarkivet sier gjerne at vi er «Rikets hukommelse», hva tror du vi mener med det?
CC BY-NC-SASkrevet av Patricia Haeck. Rettighetshaver: Riksarkivet
Sist faglig oppdatert 02.10.2017

Læringsressurser

Middelalderen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell