Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave: Rikssamling i tidlig norsk middelalder

Les fagstoffet før du svarer på spørsmåla nedanfor.

Kong Sverres tog over Vossefjellene. Maleri av Peter Nicolai Arbo.

Les fagstoffet Rikssamling i tidlig norsk middelalder før du svarer på spørsmålene nedenfor

1. Hva var årsaken til at kong Sverre kom i konflikt med kirken?

2. Pek på viktige årsaker til borgerkrigene. Hva er forskjellen på å forklare urolighetene politisk og økonomisk?

3. Hvorfor var den nye tronfølgeloven fra 1163 en viktig hendelse under statsdannelsen?

Sist faglig oppdatert 03.10.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Middelalderen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale