Hopp til innhold

Film og filmklipp

Metaphor and Simile

Sist oppdatert 05.09.2013
Skrevet av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Working with Grammar

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter