Hopp til innhold

Film og filmklipp

Capital Letters

Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter