Hopp til innhold

Øvelse

Interrogative Pronouns, Translation

Translate the following sentences.

Bokmål

 1. Hvordan er den nye motorsykkelen din?
 2. Hvem av dem snakker mest?
 3. Hvilken av disse buksene vil du kjøpe?
 4. Hvor var dere på ferie i sommer?
 5. Hvorfor kunne du ikke komme før?
 6. Hvem sin mobil er det?
 7. Hvilken film foretrekker du å se først?
 8. Hvem har hjulpet deg med leksene dine?


Nynorsk

 1. Korleis er den nye motorsykkelen din?
 2. Kven av dei snakkar mest?
 3. Kva for ei av desse buksene vil du kjøpe?
 4. Kor var de på ferie i sommar?
 5. Kvifor kunne du ikkje komme før?
 6. Kven sin mobil er det?
 7. Kva for ein film føretrekkjer du å sjå først?
 8. Kven har hjelpt deg med leksene dine?
Key
 1. How is your new motorbike/motorcycle?
 2. Who talks (the) most?
 3. Which of these jeans do you want to buy?
 4. Where were you/did you go during your holiday(s)/vacation?
 5. Why could you not come before? /Why couldn’t you come before?
 6. Whose cell phone (mobile) is that?
 7. Which film do you prefer to watch first?
 8. Who has helped you with your homework?
Sist faglig oppdatert 27.11.2018
Skrevet av Hands On (NKI) og Karin Dwyer Løken

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter