Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (NA)

Økonomi

Økonomi griper inn i livet vårt både privat og på jobb.

Læringsressurser

Økonomi

Oppgaver og aktiviteter

Priskalkulering og anbud

Prisen er det kunden betaler for et produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen.

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter