Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (SR-SSR vg1)

Tverrfaglige oppgaver

Tverrfaglige oppgaver inneholder læreplanmål fra alle programfagene: forretningsdrift, markedsføring og innovasjon og kultur og samhandling. Gjennom casene vil dere se hvordan programfagene utfyller hverandre, og at dere trenger kunnskap fra alle fagområdene når dere skal jobbe i en virksomhet.

Læringsressurser

Tverrfaglige oppgaver

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter