Hopp til innhold

Råvare, produksjon, salg og service (RM-KOS vg2)

Råvarer og produksjon

Enten du vil bli kokk, servitør eller ferskvarehandler, må du ha god kunnskap om ulike råvarer og tilberedningsteknikker, næringsinnhold og en bærekraftig produksjon.

Fisk

Norsk fisk og sjømat er i verdensklasse. Norge har lange tradisjoner med fiske og fangst av sjømat og eksporterer enorme mengder til hele verden. Disse råvarene er sunne, gode og kan tilberedes på mange ulike måter.

Fisk som råstoff

Det finnes mange ulike arter fisk og sjømat i norske kystfarvann. I dette emnet vil du lære litt om de ulike artene, næringsinnhold og bruk samt hvordan vi kan ta vare på den gode kvaliteten på råvarene.

Læringsressurser

Fisk som råstoff

Fagstoff