Hopp til innhold

Arbeidsmiljø og dokumentasjon (BA-BAT vg1)

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom HMS og god lønnsomhet.

HMS for eleven

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten – også for deg som elev på din skole. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.

Læringsressurser

HMS for eleven