Hopp til innhold

Film og filmklipp

Hverdagsmestring innen rusomsorg og psykisk helsearbeid

Hverdagsmestring handler om å fokusere på brukerens mestring og ressurser. Det dreier seg også om å tilrettelegge for tiltak som fremmer livskvalitet og aktiv deltakelse i samfunnet. I denne filmen møter du en helsefagarbeider som jobber med motivasjon og mestring for ulike brukere.

LK20

Utfordringer til deg

  1. Hva menes med å møte brukerne på deres premisser?
  2. Hvorfor er det viktig å la brukere gjøre det de klarer, selv, i stedet for at du som helsefagarbeider gjør det for dem?
  3. Helsefagarbeideren snakker på slutten av filmen om at brukerne legger sine liv i hans hender og ber om hjelp. Hva tror du han mener med det? Diskuter med medelev.
Sist oppdatert 08.12.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet