Hopp til innhold

Fagstoff

Fløtekarameller og bølgeskvulp. Om livskvalitet

Smak på ordet LIVSKVALITET. For meg smaker det hjemmelagede fløtekarameller. Hva smaker det for deg? Lytt til ordet. Jeg hører bølger som slår mot stranda. Hva hører du?

Åpne bilde i et nytt vindu

Livskvaliteten vår varierer gjennom hele livet. I perioder er den på topp, i andre perioder befinner den seg nede i dypenes dal. Livskvalitet er ikke en konstant størrelse.

Den kan være mye og ofte til stede for mennesker som har vært heldige å bli født inn i et miljø som gir dem grunnleggende trygghet. De som har hatt voksne nærmennesker som har løftet dem fram i verden og sagt: «Her er verdens gull. Du er spesiell, og vi elsker dine særegenheter. Vi respekterer din individualitet og dine grenser.» Har dette vært din viktigste lærdom i barneåra, har du store muligheter for å oppleve god livskvalitet.

Selvverd

Hvis du var så heldig å bli speilet så positivt i barndommen, har du mest sannsynlig utviklet en positiv selvverdsopplevelse. Du vet du er elskverdig, du er ok, andre er ok. Ting henger sammen.

Barn som utsettes for omsorgssvikt og krenkelser, forstår ikke det som skjer, men også de leter etter en sammenheng. Barnet prøver å forstå, og finner som oftest en forklaring som lyder: «Det er meg det er noe galt med. Det er min skyld og min skam.» Slik reduseres barnets selvbilde.

Å ta selvverdet fra et menneske er å forringe livskvaliteten. Livskvalitet er helt avhengig av et positivt selvbilde. Å ha en god nærhet til seg selv gjør at en kan ha en positiv nærhet til andre også. Livskvalitet forutsetter at en kan trives både i eget og andres selskap.

Grenser – fellesskap – ensomhet

Hvis du har hatt en barndom med voksne nærmennesker som ga deg trygghet og bekreftet deg positivt, vet du at dine grenser skal respekteres. Du eier deg selv og har lov til å si nei. Du kan kjenne på dine behov, gi uttrykk for dem, og bli respektert ut fra det. Å ha et «nei» er en forutsetning for å ha et åpent og frydefullt «ja».

Hvis du er trygg på egne grenser, behøver du ikke mure deg inn for å beskytte deg mot folk. Du vet du kan åpne for de du ønsker skal komme inn, og lukke for dem du ikke ønsker.


CC BY-SASkrevet av Aud Steinsbekk.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter