Hopp til innhold

Fagartikkel

Pasient- og brukerrettighetsloven om brukermedvirkning

De som yter tjenester, er forpliktet til å praktisere brukermedvirkning. Dette er nedfelt i lov om pasient- og brukerrettigheter.

Hender knytter vennskapsbånd.Foto.

Som tidligere nevnt er det viktig at prinsippet om brukermedvirkning praktiseres både når man skal planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudet til brukeren.

  • Brukermedvirkning i planleggingen innebærer for eksempel at brukeren deltar i et planleggingsmøte sammen med fagpersoner. Fagpersonene skal se på synspunktene til brukeren som en ressurs for å kunne lage et godt tjenestetilbud. Fagpersonene skaper tillit til brukeren ved å vise at de tar hans eller hennes synspunkter på alvor.
  • I gjennomføringen ser man på hva som skjer mellom brukeren og helsefagarbeideren når pasienten får bistand: Hvordan relasjonen mellom de to er, og hvordan helsefagarbeideren involverer brukeren når han hjelper han eller henne.
  • Helsefagarbeideren må kommunisere med brukeren, stille spørsmål og fortelle hva som skal skje, slik at brukeren opplever situasjonen som trygg og forutsigbar. Brukeren får da også muligheten til å gi signaler tilbake for å korrigere helsefagarbeideren dersom han eller hun ønsker at tjenesten skal bli gitt på en annen måte. Det er spesielt viktig at helsefagarbeideren følger med på de ulike signalene brukeren prøver å gi, fordi disse kan kommuniseres på mange forskjellige måter, både verbalt og med kroppsspråk. Eksempler på dette kan være ansiktsmimikk, blikk, peking eller andre bevegelser med hendene. Vi sier at helsefagarbeideren må være en «god lytter», og man må kunne «lytte» til både verbalt språk og kroppsspråk.
Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Lars Sandlie/Høgskolen i Lillehammer

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet