Hopp til innhold

Fagartikkel

Hjelpemidler

Visste du at sugerør med knekk egentlig ble laget for personer som er lamme fra nakken og ned? Eller at fjernkontrollen opprinnelig var beregnet på dem av oss som har nedsatt bevegelsesevne?

LK20LK06
Eldre mann drikker av sugerør. Foto.

Begge deler er eksempler på geniale hjelpemidler som har kommet alle til nytte, og som har bidratt til å fjerne skillet mellom mennesker med full funksjonsevne og mennesker som har en form for funksjonsnedsettelse.

For en del år tilbake var du skikkelig uheldig hvis du ble født med nedsatt funksjonsevne – eller dersom du mistet beina i en arbeidsulykke eller ble blind som gammel. I våre forfedres verden var det knapt plass til dem som ikke klarte seg selv. Mange levde hele livet innendørs: isolert, prisgitt andre og uten å kunne realisere seg selv eller gjøre nytte for seg.

Ulike hjelpemidler

I dag har samfunnet både den økonomiske evnen og teknologien som skal til for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve et fullverdig liv og ta del i samfunnet på linje med alle andre. Det finnes hjelpemidler som gjør det mulig for de fleste å klare seg selv i dagliglivet, i jobben og i fritida: fra krykker og rullatorer til negleklippere med forstørrelsesglass, fra sykler som kan «tråkkes» med hendene, til spesialski for mennesker med lammelser, biler som kan styres med munnen – og mye mer for alle typer funksjonsnedsettelser.

Folketrygdloven garanterer at alle som trenger det i Norge, har rett til å låne tekniske hjelpemidler gratis fra kommunen eller staten gjennom hjelpemiddelsentralene. Brukerne er i alle aldre og har vidt forskjellige behov. Noen trenger utstyret midlertidig, andre trenger å låne det permanent.

En dame som går med rullator på vinterføre. Foto.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Alle som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller på grunn av sykdom eller skade, har krav på nødvendige hjelpemidler.

Hvis behovet er midlertidig (under to år), skal brukeren låne hjelpemidlet gjennom kommunen – det vil si det lokale NAV-kontoret. Er behovet varig (over to år), fås hjelpemidlene direkte fra hjelpemiddelsentralen i fylket.

Utfordringer til deg

 1. Hva er et hjelpemiddel?
 2. Hvordan kan et hjelpemiddel bidra til en bedre hverdag for mennesker med en funksjonsnedsettelse?
 3. Hvorfor er det viktig at et hjelpemiddel blir tilpasset den enkelte brukeren på en best mulig måte?
 4. Kan du gi eksempel på hvordan et hjelpemiddel kan bedre ADL-ferdighetene til en bruker?
 5. Hvem har krav på å få låne hjelpemidler?
 6. Hvordan søker man om å få låne hjelpemidler?
 7. Hvorfor er det viktig å være bevisst på hvordan man skal bruke et hjelpemiddel?
 8. Hvilke oppgaver og ansvar har en hjelpemiddelsentral?
 9. Hvem dekker kostnadene for bruk av hjelpemidler?
 10. Hvordan er reglene for å bruke hjelpemidler når man oppholder seg i utlandet?
 11. Hvilke hjelpemidler blir ikke dekt av folketrygda?
 12. Når har hjemmetjenesten og vaktmestertjenesten ansvaret for de tekniske hjelpemidlene?
 13. Hvilken lovverk regulerer bruken av hjelpemidler?
Sist oppdatert 14.04.2020
Skrevet av Einar Gjærevold, Ingrid Sciefloe Myhre og Marit Smith Sørhøy
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Universell utforming og behov for hjelpemidler