Hopp til innhold

Fagartikkel

Ernæringsarbeid

Som helsefagarbeider kommer du i kontakt med mange ulike mennesker – både med tanke på alder, funksjonsevne og kulturell eller etnisk bakgrunn. Det er viktig at du inkluderer kost og ernæring som en naturlig del av omsorgsarbeidet, og at du legger til rette for at hver enkelt bruker skal få et fullverdig kosthold ut fra sitt individuelle behov.

Eksempel på Nøkkelrådskost, og som er etter anbefalingene fra Helsedirektoratet. Foto

Ernæring handler om sammenhengen mellom kostholdet vårt, de næringsstoffene vi får i oss og helsa vår – om energibehovet i kroppen og hvordan næringsstoffene fordøyes og omsettes.

Ernæringsarbeid er arbeidet for å legge til rette for et godt kosthold som fremmer god helse og forebygger og behandler sykdom. Et sunt kosthold oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for ernæring, samtidig som det er variert, smakfullt og i tråd med den enkeltes kulturelle verdier.

Det er summen av hva vi spiser og drikker, hvor mye og ofte, som er avgjørende i det lange løp. Regelmessige måltider er en vesentlig del av det å ha et sunt kosthold.

Eksempler på forskjellige behov:

  • Johan synes det er koselig hvis noen spiser sammen med ham.
  • Nils har lammelser og trenger tilrettelegging for å greie å spise.
  • Signe trenger hjelp for å gå ned i vekt.
  • Mustapha er muslim og spiser ikke svinekjøtt.
  • Johan bor hjemme. Han trenger hjelp for å handle mat.
  • Håvard har en lettere hjerneskade. Han er glad i å lage mat, men trenger at det blir lagt til rette for ham.
  • Dagmar har dårlig matlyst og har gått ned i vekt den siste tida.
  • Svein er avhengig av rus. Pengene han får, går til å ruse seg.
  • Solveig har cøliaki og tåler ikke gluten.
  • Ingebjørg har angina pectoris og må tenke over hva hun spiser.
  • Olav er i den terminale fasen av livet og spiser nesten ingenting.

God ernæring bidrar til bedre helse

Det finnes god dokumentasjon på at godt kosthold forebygger de sykdommene som vi kaller livsstilssykdommer.

Videre er ernæring og kosthold en naturlig del av behandling, pleie og omsorg av syke mennesker i den somatiske og psykiske helsetjenesten.

For flere diagnoser er ernæringen så viktig at den utgjør en del av eller er den eneste formen for behandling. Ernæringsbehandling bidrar til bedre helse blant annet for mennesker med diabetes, matvareallergi- og intoleranse, cøliaki, hjerte- og karsykdommer.

I tillegg spiller ernæring en sentral rolle som støtte til annen behandling – både for å unngå underernæring, og for å sikre et godt behandlingsgrunnlag.

For eksempel er god ernæring viktig i behandlingen av mennesker med kreft eller Alzheimers sykdom. Sykdom og nedsatt allmenntilstand går ofte ut over appetitten, og får pasienten ikke i seg nok og riktig næring, blir pasienten ytterligere svekket, og sykdommen får bedre tak. Derfor er det viktig å opprettholde god ernæringsstatus og forebygge underernæring.


Forskning viser at underernæring i sykehus, pleie- omsorgsinstitusjoner og blant hjemmeboende eldre er et undervurdert problem.

Kilde: Helsedirektoratet

Det betyr at du som helsefagarbeider må:

  • skaffe deg kunnskap om og kompetanse på ernæring
  • veilede, tilrettelegge og hjelpe pasienter og brukere
  • kunne observere brukere for å bidra til at feilernæring ikke oppstår
  • bidra med kartlegging av kosthold og ernæringsstatus til pasienter og brukere
  • bidra med dokumentasjon av observasjoner og kartlegginger
  • sette deg inn i og følge de retningslinjer og prosedyrer som finnes
  • samarbeide med andre fagpersoner

Etiske dilemmaer

Som helsefagarbeidere vil du og dine kolleger også møte etiske dilemmaer i ernæringsarbeidet. Spesielt vanskelig kan det være å oppleve at en person ikke lenger ønsker å spise.

Når du nå arbeider med tema kost og ernæring på Vg2, bør du repetere fagstoff fra Vg1 Helse- og oppvekstfag. Relaterte tema er «Helse og livsstil» og «Kost og ernæring» som du finner i menyen.

Utfordringer til deg

  1. Lytt til lydfilen:

    Underernæring på sykehjem

    0:00
    -0:00
    Noter og diskuter innholdet i klassen.

  2. Beskriv hva ernæringsstatus er.
  3. Beskriv din egen ernæringsstatus. Er den god eller dårlig? Begrunn svaret ditt.
  4. Hvordan kan man finne ut hvilken ernæringsstatus pasienter har?
  5. Hvilken kunnskap og kompetanse mener du en helsefagarbeider trenger i
    ernæringsarbeidet. Skriv ned og begrunn svaret ditt.
  6. Beskriv hva som menes med «ernæring og kosthold er en naturlig del av behandling,
    pleie og omsorg av syke mennesker».
  7. Beskriv hvilke livsstilssykdommer feil kosthold kan føre til?
  8. Nevn eksempler på hvem som trenger energirik kost. Nevn også hvilken mat som
    inneholder mye energi.
  9. Hva legger du i begrepet feilernæring?
  10. Hva legger du i begrepet underernæring?
  11. Beskriv hvilke utfordringer du møter i ernæringsarbeidet når et menneske har aldersdemens.
  12. Følg lenken: Ernæring til gamle- mer vekt på kosthold. Beskriv hva den inneholder.
Sist faglig oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir, Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter