Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

Ernæring og kosthold er en naturlig del av omsorg for mennesker som er i somatisk og psykisk helsetjeneste. Behandlingstilbudet skal sikre at brukere både i og utenfor institusjon får dekket det fysiske behovet de har for ernæring og væske.

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Som helsefagarbeider har du en viktig rolle i ernæringsarbeidet. Det betyr at du skal vise profesjonalitet og interesse rundt temaet ernæring.

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren