Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

Ernæring og kosthold er en naturlig del av omsorg for mennesker som er i somatisk og psykisk helsetjeneste. Behandlingstilbudet skal sikre at brukere både i og utenfor institusjon får dekket det fysiske behovet de har for ernæring og væske.

Verdien av måltidet

Måltidene betyr mye uansett om du bor alene, sammen med familie eller på institusjon. Du har forventninger til maten du lager eller får servert, og de fleste ønsker at det er ro og koselig rundt måltidet.

Læringsressurser

Verdien av måltidet