Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sykepleie ved lårhalsbrudd

Mange som rammes av lårhalsbrudd, er tidligere friske eldre som ved hjelp av god omsorg og pleie kan rehabiliteres og få tilbake funksjonene sine. Å komme raskt i gang med gjenopptrening og mobilisering er derfor viktig.

Eldre kvinne med rullator

Pasienter med lårhalsbrudd er utsatt for å få komplikasjoner ved immobilitet, og helsefagarbeideren må hjelpe til med å forebygge slike komplikasjoner.

Et lårhalsbrudd kan medføre store konsekvenser i form av smerter og ubehag, funksjonsnedsettelse, redusert livslengde og økt hjelpebehov. Lårhalsbrudd gir også store sosiale kostnader. Det er den enkeltlidelsen som beslaglegger flest sykehussenger i Europa, og det er en av de hyppigste årsakene til innleggelse på sykehjem. (Kilde: FRH.no)

Observasjon og rapportering

God observasjon og rapportering er viktig for at rehabiliteringen av en pasient med lårhalsbrudd skal bli vellykket. Man bør være særlig oppmerksom på evne til egenomsorg, aktivitetsnivå, smerter og komplikasjoner ved immobilitet.

Eksempel

Lårhalsbrudd

Du arbeider ved Solvollen rehabilteringssenter. En av pasientene du møter der, er Inger. Hun forteller at hun for fjorten dager siden snublet i en matte hjemme og falt og slo hoften. Hun greide ikke å reise seg på grunn av store smerter, og hun så at det høyre benet vendte utover etter fallet.

Heldigvis hadde hun trygghetsalarm, og hun fikk raskt hjelp.

Røntgenbildet viste at hun hadde et lårhalsbrudd. Hun er ivrig til å trene, men trenger fortsatt litt hjelp og tilrettelegging når hun skal stå opp og legge seg. Hun er veldig redd for at hoften skal «falle ut av ledd», som hun sier.

I starten fikk hun smertestillende til faste tider for at ikke smertene skulle hindre henne i å være aktiv, men nå får hun smertestillende bare ved behov. Hun gleder seg til å komme hjem igjen.


I lenkesamlinga finner du fagtekster om sykepleie i forbindelse med de problemene og behovene som pasienter kan ha etter et lårhalsbrudd.

Utfordringer til deg

 1. Hvilke konsekvenser kan det få at man brekker lårhalsen?
 2. Beskriv forebyggende tiltak mot fallulykker hos eldre som bor i institusjon og hjemme.
 3. Hvorfor er det viktig at du som helsefagarbeider vet hvor mye en pasient skal belaste benet etter operasjonen?
 4. Beskriv hvordan en pasient skal stå opp av sengen etter operasjonen.
 5. En infeksjon i operasjonssåret viser seg som regel 5–6 dager etter operasjonen. Hvilke symptomer kan tyde på en sårinfeksjon?
 6. Hvordan kan helsepersonellet bidra til å forebygge sårinfeksjoner?
 7. Etter operasjonen er pasienten ekstra utsatt for å få dyp venetrombose, urinveisinfeksjon og trykksår. Forklar hvorfor.
 8. Lag en pleieplan der du beskriver hvordan du vil forebygge disse komplikasjonene. Begrunn tiltakene.
 9. Hvilke hjelpemidler kan være aktuelle for en pasient med lårhalsbrudd?
 10. Hvilke smertestillende medikamenter kan være aktuelle for pasienten?
 11. Hvilke observasjoner vil du gjøre i forbindelse med at pasienten får smertstillende?
Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Wenche Heir, Birgit Flaten og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter