Hopp til innhold

Fagartikkel

Føling og diabetisk koma

Når bukspyttkjertelen slutter å produsere insulin, stiger blodsukkernivået fordi glukosen ikke blir transportert inn i cellene. Samtidig "sulter" cellene, de får ikke nok næring. For å bøte på dette må diabetikere tilføre kroppen insulin. Insulinet må tilføres når det er behov for det, og mengden insulin må være tilpasset mengden mat en spiser. Hvis det blir feil i forholdet mellom glukose og insulin i blodet, kan disse tilstandene utvikle seg:

Insulinføling

Diabetisk koma

Svært lavt blodsukkernivå

Svært høyt blodsukkernivå

Oppstår ved for mye insulin, eller ved for kraftig virkning av insulin. Insulinføling opptrer gjerne etter for lavt matinntak eller stor fysisk aktivitet.

Konsekvensen av lavt matinntak eller stor fysisk aktivitet er at blodsukkernivået blir lavt, og dette påvirker hjernen.

TIlstanden inntreffer plutselig.

Oppstår ved for lite insulin. Denne tilstanden inntreffer ved ubehandlet diabetes, eller ved dårlig regulert diabetes.

Både ubehandlet diabetes og dårlig regulert diabetes fører til at blodsukkernivået er høyt. Likevel får ikke cellene energi nok.

Tilstanden utvikler seg langsomt.

Personen er gjerne

 • sulten
 • ikke tørst
 • kaster som regel ikke opp

Personen er gjerne

 • ikke sulten
 • tørst
 • kaster ofte opp

Personen har gjerne

 • hodepine
 • skjelvinger
 • nervøsitet
 • kaldsvett hud
 • normale slimhinner
 • normalt åndedrett
 • normal puls

Personen har gjerne

 • magesmerter
 • forstoppelse
 • tørr hud
 • tørre slimhinner
 • dypt og intenst åndedrett
 • svak puls

Personen har som regel ikke

 • magesmerter
 • forstoppelse

Personen har som regel ikke

 • hodepine
 • skjelvinger
 • nervøsitet
Sist faglig oppdatert 01.11.2011
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Hormoner

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter