Hopp til innhold

Fagartikkel

Noen fakta om diabetes

Totalt har ca. 170 000 nordmenn diabetes. Av disse har ca. 25 000 type 1-diabetes.

Type 1-diabetes

Rammer oftest barn, ungdom eller unge voksne.

Type 2-diabetes

Rammer helst personer over 40 år og de som er overvektige, men også yngre personer kan få denne typen. Forekomsten av type 2-diabetes øker sterkt både her i Norge og i resten av verden. Årsaken til dette er økende vekt og tendensen til fedme i befolkningen. På verdensbasis er anslagsvis 246 millioner mennesker rammet av diabetes, og prognosen tyder på at dette tallet har doblet seg innen 2025.

Svangerskapsdiabetes og sekundær diabetes

Svangerskapsdiabetes oppstår under svangerskapet og forsvinner vanligvis når barnet er født. Sekundær diabetes forårsakes av en annen sykdom, som for eksempel betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), eller av visse medisinske behandlinger.

Symptomene er avhengig av hvilke diabetestype som rammer pasienten.

Kjelde: Diabetesforbundet

Sist faglig oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten

Læringsressurser

Hormoner

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter