Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Line skal lære mer om insulinbehandling

Oppgaver: Helsefagarbeider Line mangler kompetanse i å administrere medikamenter. Sabina har fått beskjed av legen om at hun må begynne med insulin. Line må lære mer om insulinbehandling og ho må ha gjennomføre et medikamentkurs for å få delegering, slik at hun kan hjelpe til med å sette insulin.

Oppgavene kan gjøres individuelt eller i grupper.

  • Insulin er et hormon. Finn ut hvor i kroppen dette normalt blir produsert, og forklar organets funksjon.

Pasienter med type 1-diabetes og enkelte pasienter med type 2-diabetes må få tilførsel av insulin. Finn ut og forklar


  • hva insulin er
  • hvilke typer insulin som finnes, og hvordan de virker
  • eventuelle bivirkninger

Line synes det ser enkelt ut å sette insulinsprøyter, men hun vet at det kan få konsekvenser hvis hun gjør dette uten tilstrekkelig kompetanse.

  • Beskriv hva du finner om faglig forsvarlig arbeid i Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Bruk eksempler som viser at du forstår uttrykket «faglig forsvarlig arbeid».
  • Når en helsefagarbeider administrerer medisin, er dette en delegert oppgave. Hva menes med det?
  • Diskuter svarene i klassen og lag en felles prosedyre med tittelen «Prosedyre for håndtering av medikamenter for helsefagarbeidere».

For å kunne løse oppgavene finner du flere relevante lenker i lenkesamlingen.

Sist faglig oppdatert 08.11.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Hormoner

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter