Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Fordøyelsen

Med fordøyelse mener vi den mekaniske, biologiske og kjemiske prosessen maten gjennomgår for at kroppen skal kunne gjøre seg nytte av næringsstoffene.

Læringsressurser

Fordøyelsen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?