Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Førstehjelp ved hjerneslag

Line arbeider i hjemmetjenesten og er på vei inn til neste pasient. Hun synes det er rart at ingen åpner døra, og hun må bruke nøkkelen hun alltid har med seg.

LK06

Hun får heller ikke noe svar da hun kommer inn i gangen og roper. Da hun kommer inn på kjøkkenet, skjønner hun hvorfor. Pasienten ligger på golvet og ynker seg svakt. Hun tar den første undersøkelsen og gjør observasjoner. Hun mistenker at pasienten har fått hjerneslag.

Oppgave:

  • Forklar hva den første undersøkelsen går ut på.
  • Beskriv observasjonene som gjør at Line mistenker at pasienten har fått hjerneslag.
  • Vis hva dere gjør i praksis gjennom rollespill. Skift på rollene slik at alle prøver å være pasient, helsefagarbeider og observatør.

Som inspirasjon kan dere se filmen under:

Sist oppdatert 15.11.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?