Hopp til innhold

Film og filmklipp

Snakker med øynene

LK06


Dette er en reportasje fra NRK, sendt 05.04.08, om Hanne som den gang var førsteklassing. Den viser hvilken nytte og glede hun har av hjelpemiddel som gir henne større mulighet til deltakelse på ulike områder! Hun kommuniserer ved hjelp av øynene sine og en datamaskin tilpasset henne!

Sist oppdatert 06.11.2018
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?