Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Cerebral parese

Cerebral parese, CP, er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander av kronisk funksjonshemning som finnes i mange former og alvorlighetsgrader. CP skyldes en skade i den umodne hjernen. Denne skaden kan oppstå i fosterlivet, under fødsel eller i løpet av de to–tre første barneårene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Barn svømmer under vann. Foto.

Symptom

De første symptomene på cerebral parese er at den motoriske utviklingen er forsinket, og at muskulaturen kan være slapp. Personen kan derfor ha problemer med både grovmotoriske ferdigheter som å gå og springe, og med finmotoriske ferdigheter som blant annet å skrive og snakke.

Hjerneskaden påvirker signaler både fra hjernen til musklene, og fra kroppens sanseceller til hjernen. Det medfører at hjernen mistolker en del signaler, og det kan skape ufrivillige bevegelser, dårlig balanse og ustø gange.

Etter hvert blir symptomene på CP tydeligere, og pasienten får spastiske, stive muskler. Dette kan gi feilstillinger i ledd, som forverrer sykdomsbildet ytterligere. Særlig kan man som voksen få belastningsskader i muskler, sener og ledd som følge av dette.

Etter flere år med CP er seinfølger som økt trøtthet, utmattelse, redusert gangfunksjon og kroniske smerter i muskler og ledd ikke uvanlig.

I tillegg til reint motoriske vansker har en del mennesker med CP også andre handikap og lidelser. Epilepsi og spise- og svelgeproblemer er noen av dem. Forstyrrelser i sansefunksjonen kan gi nedsatt syn og nedsatt hørsel. Kommunikasjonsproblemer kan hos mange også vise seg som utydelig tale eller ingen tale.

En del mennesker med CP har lærevansker. Dette behøver ikke ha noe med intellektuelt nivå å gjøre. Noen med CP er mentalt tilbakestående, mens andre kan ha et helt vanlig intellektuelt nivå.

Hvor stor skaden er, og hvordan skaden utarter seg, er avhengig av hvilken del av hjernen som er skadet. Det er vanlig å dele CP inn i undergrupper. Den største undergruppa av CP er spastisk cerebral parese. Her er spastisitet det mest dominerende symptomet. Spastisiteten kan ramme den ene eller begge sider av kroppen, men bare beina eller de fire ekstremitetene (bein og hender) kan være rammet. Den andre undergruppa er dyskinetisk CP, der ufrivillige bevegelser er det mest framtredende symptomet. Den tredje undergruppa av CP har ataksi som hovedsymptom. Det gir dårlig balansefunksjon og nedsatt koordinasjon av viljestyrte bevegelser. Selv om CP er inndelt i tre hovedformer eller undergrupper, er det ikke uvanlig å ha en kombinasjon av dem.

Behandling

Hvilke behov for hjelp og tilrettelegging en pasient med cerebral parese har, er avhengig av hvor alvorlig hjerneskaden er. Noen trenger bare litt tilrettelegging og lever et liv på nærmest lik linje med funksjonsfriske. Andre behøver mer hjelp og tilrettelegging, mens enkelte er så funksjonshemmede at de behøver hjelp, tilsyn og pleie på de fleste områder.

En del mennesker med CP trenger hjelp fra flere yrkesgrupper. Da er tverrfaglig samarbeid svært viktig.

Cerebral parese kan ikke kureres, men det finnes ulike former for behandling og tilrettelegging som kan være nyttige for at personer med denne sykdommen skal fungere best mulig i hverdagen. Det har mye å si at behandlingen starter tidlig. Det gir barnet større mulighet til å få kontroll over sykdommen, blant annet handler det om hvordan han eller hun kan kompensere for og mestre ulike sider av sykdommen.

Noen aktuelle former for behandling kan være fysioterapi, ergoterapi og språktrening. CP-pasienter kan bruke medikamenter for å kontrollere anfall, lindre smerter og redusere muskelspasmer. Kirurgiske inngrep der man stabiliserer ledd og korrigerer feilstillinger kan være aktuelle for at pasienten skal få større bevegelighet. Ulike typer hjelpemidler kan være nyttige for at pasientene lettere skal mestre aktiviteter i hverdagen. Slike hjelpemidler kan for eksempel være rullator, rullestol og ulike kommunikasjonshjelpemidler.

Oppgave:

Les om Cerebral Parese-foreningen.

Lag en informasjonsplakat om foreningen og gi informasjon om:

  • hva CP-foreningen er, og hvem som er foreningens målgrupper
  • hva CP-foreningen arbeider for
  • hva slags informasjon du kan finne på CP-foreningens sider
Sist oppdatert 06.11.2018
Tekst: Lene Fossbråten (CC BY-SA)

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale