Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til filmen «Å leve med synshemming»

LK06

Se dokumentaren Å leve med synshemming Her møter du Kristine som har øyesykdommen Retinitis pigmentosa og er i ferd med å bli blind.

 • Kristina har lært seg ADL-ferdigheter på vanlig måte gjennom oppveksten. På hvilke måter kan sykdommen innvirke på hennes muligheter til aktiviteter i dagliglivet i tida framover?
 • Hvilken betydning tror du at håpet og et positivt syn på livet har for hvordan Kristine mestrer hverdagen?
 • Hvilke hjelpemidler og annen form for tilrettelegging er nyttige for at en blind person skal være mest mulig selvhjulpen i hverdagen? Du finner forslag til hjelpemidler på NAV Hjelpemiddeldatabasen.
 1. Hva er det første Kristine forteller nye folk hun møter?
 2. Hvorfor synes hun det er viktig å fortelle andre om sin synshemning?
 3. Hvilke utslag gir synshemningen hennes?
 4. Hvilke muligheter ser Kristine, til tross for synshemningen?
 5. Hvilken betydning har musikk for Kristine?
 6. Hvordan klarer hun å spille teater?
 7. Hvorfor er det viktig for henne å få barn så fort som mulig?
 8. Hvilken verdi har det å finne andre som har den samme diagnosen som deg selv?
 9. På hvilken måte viser Kristine at hun er positiv til at livet skal gå bra?
Sist oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid og Lene Fossbråten

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?