Hopp til innhold

Fagartikkel

Multippel sklerose

Ordet multippel sklerose betyr mange arr. Multippel sklerose forkortes ofte til MS. Sykdommen ble oppdaget på midten av 1800-tallet av den franske legen Charcot. Han beskrev de forandringene i hjernen som er så typiske for sykdommen. Det skulle likevel gå mer enn 100 år før den første medisinen som hadde effekt på sykdomsforløpet, ble utviklet.

Nervecelle. Illustrasjon.

Symptomer

De mest vanlige debutsymptomene ved MS er:

 • endret følesans
 • nedsatt muskelstyrke
 • påvirket gangfunksjon
 • balanseforstyrrelser
 • tretthet og nedsatt arbeidsevne
 • helt eller delvis synstap
 • tåkesyn og dobbeltsyn

"Min MS"

«I 2001 fikk jeg diagnosen Multippel Sklerose. De første symptomene som jeg merket, kom allerede sommeren 1999, da det begynte å krible i tærne, leggene, knærne, og lårene, med medfølgende lammelser i begge bena, og jeg fikk også nedsatt tarm- og blærefunksjon. Dette var symptomer som kom snikende og gradvis over flere dager og uker. Etter ca. 3–4 uker var gangfunksjonen så nedsatt at jeg nesten ikke kunne gå. Alt dette opplevdes ganske skremmende, da jeg aldri hadde hatt slike symptomer før.»

(Ole Andreas, Min MS)

Forverring

En akutt anfallsvis forverring (attakk) av sykdommen kalles MS-shub. Denne varer i noen dager eller uker, og med eller uten noen form for behandling vil symptomene helt eller delvis forsvinne. Nye forverringsperioder opptrer uten jevne tidsintervaller.

Omfang

Sykdommen rammer kvinner dobbelt så hyppig som menn. Sykdomsdebuten kommer oftest når man er mellom 20 og 40 år, og rammer sjelden ungdom og de over 60 år.

MS opptrer hovedsakelig hos mennesker av kaukasisk rase (hvite mennesker), og det er flest personer med MS i områder langt fra ekvator. Sykdommen er ekstremt sjelden i Afrika og blant samer og nord-amerikanske indianere. 
For å finne årsaken til de store regionale forskjellene er det blitt forsket på klima, eksponering for sollys, kosthold, geomagnetisme, giftstoffer, genetiske faktorer og infeksjonssykdommer.

Mer fagstoff

Utfordringer til deg

 1. Forklar kort hva du vet om årsakene til MS.
 2. Hva er de vanligste symptomene ved MS?
 3. Pasienter med MS er ofte utsatt for urinretensjon. Hvilke konsekvenser kan det få?
 4. MS-pasienter er utsatt for å få en tilstand som kalles for fatigue. Hva er det?
 5. Finn ut om fatigue kan oppstå ved andre sykdommer eller tilstander enn ved MS.
 6. Beskriv hvilke problemer en MS-pasient kan få i forbindelse med måltider.
 7. Mennesker med MS er ofte utsatt for å få obstipasjon. Forklar hvorfor.
 8. Hvilke kommunikasjonsproblemer kan mennesker med MS få?
 9. For å kunne stille en sikker diagnose tas det ofte en cerebrospinalvæskeundersøkelse. Hva er det, og hvordan utføres denne undersøkelsen?
 10. Hvilke behandlingstilbud kan være aktuelle for pasienter med MS?

Sist faglig oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell