Hopp til innhold

Fagartikkel

Symptomer ved Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom starter snikende og gradvis. Pasienten føler seg sliten og får en lett sykdomsfølelse. Litt skjelving, vansker med å reise seg fra en stol, forandret stemmeleie og krampaktig håndskrift kan være tegn på at sykdommen er under utvikling. Irritabilitet og depresjon uten årsak kan også være symptomer i startfasen.

LK20LK06

Sykdomsdebuten kan oppleves som uvanlig rask aldring.

Andre symptomer på Parkinsons sykdom

Skjelving

Mann med Parkinson leser avis. foto.

Skjelving i hender og ansikt er det mest fremtredende symptomet. Skjelvingen er tydeligst i hendene, og pasienten får den karakteristiske «pille-trille»-bevegelsen (tommelfinger og pekefinger går frem og tilbake i en fast rytme).

Den karakteristiske skjelvingen er langsom, og pasienten skjelver også når han eller hun hviler.

Når armen hviler i fanget, skjelver pasienten, mens skjelvingen stopper når pasienten strekker ut armen for å ta tak i noe. Skjelvingen starter igjen når armen er i ro. Dette gjør det vanskelig å ta en kopp og drikke av den.

Pasienten skjelver altså ikke ved målrettede bevegelser, og heller ikke når han eller hun sover. Dersom pasienten er anspent, urolig eller aktiv, forverres skjelvingen.

Langsomme og trege bevegelser

Leddene blir stive fordi det oppstår problemer med å strekke og bøye.

Pasienten får langsomme, få og klossete bevegelser fordi finmotorikken svekkes, og musklene reagerer for sent i forhold til ønsket om å bevege seg. Det blir da spesielt tungt å starte bevegelser. Det er disse symptomene som er de mest invalidiserende ved Parkinsons sykdom.

Muskelsmerter

Jevnt verkende smerter i store ledd som skuldre, knær og hofter kan forekomme på grunn av stive muskler, og fordi pasientene beveger seg lite. Skjelvinger gjør at musklene jobber mye, noe som vil kunne gi muskelsmerter.

Dårlig balanse

Gangmønsteret blir etter hvert preget av subbende og trippende skritt, og balansen blir dårlig.

Pasientene kan føle at føttene «fryser fast» til underlaget, og de faller derfor gjerne forover eller bakover. I tillegg blir kroppsholdningen krum og foroverbøyd. Armene beveger seg også lite når pasienten går. Disse symptomene skyldes en svikt i musklenes samspill.

Svak stemme med monoton tale

Dette kan oppstå litt ut i sykdomsforløpet. Talen kan bli utydelig, og det kan bli vanskelig å forstå hva pasienten sier.

Ansiktet blir utrykksløst og blikket stirrende. Ett av kjennetegnene ved Parkinsons sykdom er det såkalte maskefjeset til dem som er rammet av sykdommen.

Mentalt noe redusert

Mentalt kan pasienter med langt fremskreden sykdom til en viss grad bli noe reduserte, med små avvik fra det gjennomsnittlige.

De kan bli litt forvirret og glemske, samt passive eller apatiske. Det uttrykksløse ansiktet og tendensen til å sikle kan medføre at mentalt friske pasienter blir oppfattet som sløve eller mentalt reduserte. Risikoen for å utvikle demens er beregnet til å være seks til åtte ganger større for mennesker med Parkinsons sykdom enn for resten av befolkningen.

Psykiske forandringer

Depresjon, angst og utrygghet kan oppstå på grunn av de forandringer som har skjedd i hjernen, men også på grunn av den nye livssituasjonen som sykdommen medfører.

En bivirkning av medikamenter mot Parkinsons sykdom er depresjon.

Sikling

Sikling kan være et problem fordi pasientene ikke klarer å svelge spyttet automatisk. De kan også få problemer med å svelge.

Hudproblemer

Enkelte får fet og skjellete hud, samt plagsom svette.

Obstipasjon/forstoppelse

Pasientene kan får forstoppelse på grunn av treghet i tarmens muskler, bivirkning av medisiner, inaktivitet, problemer knyttet til ernæring og økt svetteproduksjon.

Vannlatingsproblemer

Hyppig og rask trang til vannlating og problemer med å komme i gang med vannlatingen kan føre til at pasienten får urinretensjon, vannlatingsproblemer. Disse problemene skyldes forstyrrelser i reguleringen av musklene i urinblæren.

Søvnbesvær

Parkinsonspasienter kan ha problemer med å sovne. Ubehagelige drømmer og mareritt kan føre til at noen blir uopplagte på dagtid.

Noen mennesker med Parkinsons sykdom kan også få svekket luktesans, nedsatt fargesyn, synshallusinasjoner, varmefølelse, hetetokter og brennende følelse i beina.

Forløpet av Parkinsons sykdom viser store individuelle forskjeller. Enkelte får en dramatisk motorisk forverring i løpet av en 2 – 3 års-periode, mens andre har milde symptomer over 10 – 20 år. Hvorfor det er slike forskjeller vet ingen.

Sist oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?