Hopp til innhold

Fagartikkel

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom i de delene av hjernen som kontrollerer de viljestyrte muskelbevegelsene. Sykdommen forverres langsomt. Parkinsonisme er en samlebetegnelse for lidelser med symptomer som ligner på hverandre, hvor Parkinsons sykdom er den vanligste.

LK20LK06
Røntgen av hjerne med Parkinson. foto.
  • Parkinsons sykdom rammer både kvinner og menn, men forekommer litt hyppigere hos menn.
  • I Norge er det ca. 8000 mennesker med Parkinsons sykdom.
  • sjeldne tilfeller kan sykdommen ramme personer helt ned i tjueårsalderen, men i hovedsak rammes 50–70-åringer.

Pasienten trenger tid

En pasient med Parkinsons sykdom beskrev kroppen sin som en robot. Han følte at kroppen hans alltid sto og ristet. Den var stiv og uten fjæring. I tillegg hadde den store startproblemer og hadde også langsomme og hakkete bevegelser. Stemmen og ansiktsuttrykket føltes stivnet og uttrykksløst.

Hvor gjerne han enn ville og ønsket, kunne han ikke gjøre en myk bevegelse med hånden, la ansiktet lysne i et smil eller gå raskt til toalettet når det var behov for det.

Å inderlig gjerne ville, men likevel ikke få det til, oppleves svært frustrerende, og det stilles derfor store krav til den sykepleien som ytes til mennesker med Parkinsons sykdom.

Det gjelder å arbeide med «hendene på ryggen», la pasienten få tid – og slik bidra til at en viss selvfølelse opprettholdes.

Symptomer

Symptomene oppstår når dopaminmengden er redusert med ca. 60–90 prosent. I starten er ofte symptomene diffuse. Mange opplever at sykdommen starter med skjelving. Hos andre er stivhet og langsomme bevegelser tidlige symptomer. Skjelving i hvile er et sterkt holdepunkt for Parkinsons sykdom.

Noen opplever også ikke-motoriske problemer som redusert luktesans, forstoppelse, apati, vannlatingsproblemer, søvnforstyrrelser, angst og depresjon. Symptomene opptrer ofte i starten av sykdomsforløpet. Disse symptomene forekommer ikke hos alle personer med Parkinsons sykdom.

Hos mennesker med Parkinsons sykdom er det store variasjoner i symptomer og i graden av dem. Symptomene kan opptre enkeltvis eller i kombinasjoner, og symptomene varierer ofte i styrke til ulike tider av døgnet.

Mer fagstoff om symptomer ved Parkinsons sykdom.

Mer om Parkinsons

Utfordringer til deg:


  1. Hva kan årsakene til Parkinsons sykdom være?
  2. Beskriv symptomene som en person med Parkinsons sykdom kan få?
  3. Følg lenken til Norges Parkinsonsforbund . Finn siden «Sosialt» og skriv et sammendrag om de utfordringer en person med Parkinsons sykdom kan stå overfor på det sosiale plan.
  4. Hvor tror du at du som helsefagarbeider vil møte pasienter med Parkinsons sykdom?
Sist oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?