Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykisk helse

I arbeidet som helsefagarbeider vil du møte psykisk syke pasienter. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om sykdomsområdet og kan utøve sykepleie til disse pasientene. Som helsefagarbeider skal du også delta i det forebyggende helsearbeidet.

Glad mann og gutt.Foto.

Einar Kringlen (Psykiatri, Universitetsforlaget) skriver at god psykisk helse innebærer:

  • å ha det godt med seg selv
  • å ha evne til å ha kontakt med andre mennesker
  • å ha evne til å tåle alminnelige påkjenninger
  • å ha evne til å arbeide
  • å ha evne til å elske


Hva er psykisk helse?

God psykisk helse defineres som evnen til å fordøye livets påkjenninger, og den er et resultat av vår totale utvikling, både følelsesmessig, intellektuelt, fysisk og sosialt. Ikke noe menneske vil kunne gå gjennom livet uten påkjenninger av noen grad. Psykisk sykdom regnes som en av de store folkesykdommene i den vestlige verden. Hvordan den enkelte takler disse påkjenningene, er derimot svært varierende.

Hva er psykisk helsevern?

Psykisk helsevern er betegnelsen på de tilbud som samfunnet gir til mennesker med psykisk sykdom. Tilbudet gis gjennom spesialisthelsetjenesten og ble tidligere kalt «psykiatrien».

Minst 400 millioner mennesker i verden er psykisk syke, og i Norge blir om lag halvparten av befolkningen rammet av psykisk sykdom minst én gang i livet. Statistisk sett kjenner derfor alle noen med en psykisk sykdom.

Her er noen råd for god psykisk helse:


God psykisk helse i befolkningen er et satsingsområde for norske myndigheter.

Myndighetene har utarbeidet råd for å hjelpe befolkningen med å ta vare på sin egen psykiske helse. Rådene skal både forebygge psykiske problemer og hjelpe den enkelte med å mestre psykiske plager om de skulle dukke opp.

Her er rådene fra myndighetene:

  • Vær fysisk aktiv.
  • Spis sunt.
  • Sov godt.
  • Ha et moderat inntak av alkohol.

Du kan lese mer om psykisk helse på nettsidene til Rådet for psykisk helse.

NRK serien: Sinnsykt kan brukes på dette tema

På temasidene "psykisk helse" fra Helsedirektoratet kan du lære mer om psykisk helse.

Sist faglig oppdatert 08.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter