Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Psykisk helse og sykdom

Psykisk helse er noe alle har. Psykiske lidelser rammer mange i ulik grad, og du skal forholde deg til ulike diagnoser.

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?