Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Allmenntilstanden omfatter både fysiske og psykiske sider av helsen. Helsefagarbeiderens rolle er å observere den enkeltes helse i det daglige arbeidet.

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter