Hopp til innhold

Boring (TP-BRT vg2) - BETA

Om faget Boring

I betaversjonen av programfaget Boring vil du finne alle læringsressursene som tidligere lå under programfaget Leting og Boring. Etter hvert vil innholdet bli fornyet, slik at det oppfyller kompetansemålene i fagfornyelsen. Følg med.

Læringsressurser

Om faget Boring

Brønnsikringsutstyr for boring

I brønnen er boreslammet primærbarrieren og sekundærbarrieren er ventiler som kan stenges for å sikre det ytre miljøet. Ventilene skal kunne stenge både på innsiden av borestrengen og på utsiden av borestrengen.

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring

Du er her