Hopp til innhold

Boring (TP-BRT vg2)

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Om faget Boring

I betaversjonen av programfaget Boring vil du finne alle læringsressursene som tidligere lå under programfaget Leting og Boring. Etter hvert vil innholdet bli fornyet, slik at det oppfyller kompetansemålene i fagfornyelsen. Følg med.

Læringsressurser

Om faget Boring

Brønnbygging og sementering

Alle brønner som bores på norsk sokkel, skal følge norsk lov om sikring av det ytre miljø. Dette gjør at brønnene stort sett bygges på samme måte, enten det er letebrønn, avgrensningsbrønn, produksjons- eller injeksjonsbrønn.

Læringsressurser

Brønnbygging og sementering

Du er her