Hopp til innhold

Oppgave

Personlige meldinger før og nå

Se de første minuttene av undervisningsfilmen Fra runepinner til SMS. Søk etter informasjon på Internett om hva en runepinne er, hva bokstavene SMS står for, og når det ble mulig å sende tekstmeldinger på mobil. Svar deretter på spørsmålene.

LK06

Oppgaver

  1. Hva mener vi med begrepet ”personlig kommunikasjon”?
  2. Hva er en runepinne?
  3. Hva står de tre bokstavene i betegnelsen SMS for?
  4. På hvilken måte kan man si at runepinner og SMS har noe til felles?
  5. Hvor mange SMSer tror du ble sendt under OL på Lillehammer i 1994?
  6. Hvor mange SMSer sender du i løpet av en dag, en uke, en måned eller et helt år?
  7. Hvorfor er det slik at det man skriver i en SMS, fort kan bli misforstått av mottakeren?
  8. Nevn eksempler på situasjoner der du har mottatt eller sendt en SMS som har ført til misforståelser.
  9. Nevn årsaker til at folk sender en SMS de helst ikke skulle sendt.
  10. Tenk deg at du har sendt en SMS til en venn der du var uhøflig og krass. Nå angrer du veldig og vil gjøre opp for deg. Hvordan vil du kommunisere at du er veldig lei deg? Hva vil du si? Hvilket kommunikasjonsmiddel og hvilken kommunikasjonsform vil du bruke?
Sist oppdatert 09.04.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler