Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • vurdere om en nyhetssak er i tråd med idealene om pressens samfunnsansvar
  • forstå maktfordelingsprinsippet, og medienes rolle som «den fjerde statsmakt»
  • forstå forskjellen mellom mediene som aktør og som arena