Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ytringer i det offentlige rom

I Norge har vi ytringsfrihet. Det er nedfelt i Grunnloven § 100. Alle mennesker som bor i dette landet, har rett til å si hva de mener uten å bli trakassert eller fengslet. Det er avgjørende for at et demokrati skal fungere.

Bildet er en ordsky

Oppgave 1

Retten til å ytre seg er begrenset i straffeloven § 185. Den beskytter enkeltpersoner mot hatefulle ytringer.

 1. Hvilke grupper i befolkningen er beskyttet i denne lovparagrafen?
 2. Hvorfor tror du nettopp personer som tilhører disse gruppene, har særlig vern?
 3. Mange nettaviser har i det siste stengt kommentarfeltene for anonyme kommentarer. Hvordan begrunner de det?

Oppgave 2

I Norge er det vanlig at bestemte interessegrupper aksjonerer for å fremme sine synspunkter. De kan holde appeller på offentlige steder, gå i demonstrasjonstog, eller lenke seg fast til anleggsmaskiner.

 1. Hvem er Odins soldater?
 2. Hvilken aksjonsform er det gruppen Odins soldater har valgt?
 3. Les mediekommentaren til Sven Egil Omdal «Odins nyttige idioter». Hvorfor mener Omdal at journalistene opptrer som «nyttige idioter» når de dekker aksjonene til Odins soldater?

Oppgave 3

Diskuter i klassen:

 • Er aksjonsformen til Odins soldater et innlegg i samfunnsdebatten, eller kan den ses som en handling som kan rammes av straffeloven § 185?
 • Hvordan bør norske medier forholde seg til denne typen ytringer?
Sist oppdatert 10.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfrihet og demokrati

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringer i det offentlige romDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter statsråders bruk av sosiale medier

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du nå om maktfordeling?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Maktfordelingsprinsippet: Hvem har makt over hva?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediemakt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør nett-trollene sensureres?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfrihetens grenser

Vurderingsressurs