Hopp til innhold

Oppgave

Nærles mediekommentaren "Er det faktisk helt sant?"

I denne oppgaven skal du nærlese en faglitterær tekst om faktasjekking. Nærlesing handler i første omgang om å forstå teksten og de begrepene forfatteren bruker. Deretter handler det om å sette seg inn i, vurdere og reflektere over synspunkter og argumenter fra et mediefaglig ståsted.

Ung kvinne leser en avis. Foto.

Mange historier som høres for gode ut til å være sanne, er nettopp dét: usanne. Men hvem skal avgjøre hva som er sant eller usant? Og finnes det en objektiv sannhet, eller kommer det alltid an på øyet som ser?

  1. Les mediekommentaren "Er det faktisk helt sant?" av Sven Egil Omdal. Marker faglige begreper i teksten. Gå gjerne sammen to og to og skift på å forklare for hverandre hva begrepene betyr.
  2. Gå inn på nettstedet faktisk.no og klikk på menyen "Om oss". Hvem står bak dette nettstedet? Hvordan definerer organisasjonen selv hovedformålet med nettstedet?
  3. I mediekommentaren sin presenterer Sven Egil Omdal noe av kritikken som har kommet mot måten faktisk.no jobber på. Hva går denne kritikken ut på?
  4. Hva mener Sven Egil Omdal selv om saken?
  5. Teksten du nettopp har lest, er en mediekommentar. Hva kjennetegner denne sjangeren? Hva slags forventninger kan du som leser ha til den?
  6. I journalistikk og politikk har sannhet tidligere vært et ideal. I dag ser vi en dreining mot at det som oppfattes som smart, eller det som støtter opp under egen virkelighetsoppfatning, trumfer det som er sant. Finnes det en objektiv sannhet? Eller handler det egentlig bare om øyet som ser? Hvilke sannhetskrav mener du skal stilles til politiske påstander og til det journalister formidler? Diskuter dette i klassen.

    Samtavla er et digitalt verktøy som kan egne seg når dere snakker om slike temaer i klassen. Da er det lettere for alle å bli hørt.
Sist faglig oppdatert 21.08.2020
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediekritikk

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale